Tuesday, September 1, 2009

---------------

r
r
r
r
r
. tak mau jumpa sapa-sapa .
r
r
r
r
r
Kata Hati: Tak palah, tak kesah pun. Tak payah susah-susah. Sebab maseh ada diri sendiri untuk aku.